MENU
LIÊN KẾT WEB
TÌM KIẾM
THỜI TIẾT NINH BÌNH
Nhiệt độ trung bình: 19°C
Cao nhất: 24°C
Thấp nhất: °C
Độ ẩm: %
 
 
VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 5 Năm 2024
Sở Giao thông vận tải thực hiện
177.400
Văn bản qua mạng
CHUYỂN ĐỔI SỐ

 

 Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10), Sở Giao thông vận tải đã tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở về vai trò, ý nghĩa, lợi ích và tầm quan trọng của chuyển đổi số đối với công việc và cuộc sống; công tác tuyên truyền hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia gắn với việc triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là “Đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số trên nền tảng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo”; các mục tiêu, giải pháp tại Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 20/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình về xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; tăng cường phối hợp giữa các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị để tuyên truyền về Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10) được triển khai thường xuyên, liên tục, phù hợp với các điều kiện, đối tượng, khu vực trên địa bàn tỉnh.

Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 mang chủ đề “ “Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân”.
Việc thông tin tuyên truyền trên trang thông tin điện tử của Sở www.sogiaothong.ninhbinh.gov.vn các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến Chủ đề Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022: tuyên truyền phổ biến, sâu rộng các nội dung của Quyết định số 505/QĐ- TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia; mục đích, ý nghĩa, chủ đề của Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022; tuyên truyền về chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác chuyển đổi số; các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia tại các địa phương trên địa bàn tỉnh; truyền thông về những thành tựu của quốc tế, của Việt Nam và của tỉnh Ninh Bình trong công tác chuyển đổi số gắn với những kết quả cụ thể là triển khai có hiệu quả “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”; Đối với Sở Giao thông vận tải tập trung triển khai tích hợp dữ liệu và triển khai thực hiện dịch vụ công mức độ 4 đối với TTHC đổi GPLX. 
Thông tin, tuyên truyền sâu rộng để cán bộ, công chức, viên chức của Sở tích cực tham gia Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về Chuyển đổi số trên mạng internet kỳ 4 năm 2022 với Chủ đề “Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10” tại địa chỉ https://chuyendoiso.ninhbinh.gov.vn/. Thông tin này do các sở, ban, ngành; các cơ quan báo chí của tỉnh; UBND các huyện, thành phố thực hiện từ 1/10-15/12/2022.
Xây dựng và duy trì hiệu quả hoạt động của Chuyên mục “Chuyển đổi số” trên Trang thông tin điện tử của Sở tại địa chỉ “sogiaothong.ninhbinh.gov.vn”.
Luyenpv
 
 CÁC TIN KHÁC
NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG MỨC ĐỘ 4 ĐỔI GIẤY PHÉP LÁI XE
Hội nghị trực tuyến tập huấn mở rộng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đổi GPLX trên cổng dịch vụ công quốc gia phạm vi toàn quốc
Cách khắc phục máy tính bị chậm, bị treo
Cách sửa lỗi cập nhật Windows 10
Hướng dẫn cách cập nhật Windows 10
Đoàn kiểm tra việc thực hiện Đề án 06 tại Sở Giao thông vận tải Ninh Bình
Đề án 06 phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ công tác chuyển đổi số quốc gia
Kế hoạch tuyên truyền ngày chuyển đổi số
Xét tặng Giải thưởng Khoa học và Công nghệ Hoa Lư
Kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm hiểu về Chuyển đổi số
Bản đồ quy hoạch giao thông Ninh Bình đến năm 2030
VIDEO-CLIP
THÔNG BÁO
    
 
 
MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
Đến tháng 5 Năm 2024
Sở Giao thông vận tải thực hiện
100 %
Hồ sơ đúng và trước hạn
(99.6 % hồ sơ trước hạn,
Giải quyết: 1111 hồ sơ)

THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 1202832
Số người trực tuyến:6
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH NINH BÌNH
Trưởng ban biên tập: Lê Trọng Thành - Giám đốc sở
Địa chỉ: Số 40 đường Lê Đại Hành - TP. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
Điện thoại: 0229.871.129 Fax: 0229.889.678
Email: sgtvt@ninhbinh.gov.vn